Przyznano Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową Copernicus 2022 

04.05.2022
Fot. FNP

Prof. dr hab. Krystyna Radziszewska z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dr Sascha Feuchert z Uniwersytetu w Gießen zdobyli Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową Copernicus 2022 za wspólnie prowadzone badania nad Holokaustem. Nagroda jest przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i niemiecką fundację badawczą DFG.

W opinii jury, badania laureatów nad świadectwami literackimi z getta żydowskiego w Łodzi (Ghetto Litzmannstadt) – drugiego największego getta w Polsce pod niemiecką okupacją – znacząco przyczyniły się do rekonstrukcji obrazów życia codziennego i kultury żydowskiej w getcie. Jury szczególnie doceniło pięciotomową publikację „Kronika Getta” opracowaną przy współudziale innych pracowników naukowych, jak również „Encyklopedię Getta”.

Nagroda Copernicus przyznawana jest przez DFG i FNP od 2006 r. w cyklach dwuletnich. Może ją otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro.

jp


Humanistyka