Raport o polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy

01.03.2023
UW

Masowa pomoc w masowej ucieczce. Społeczeństwo polskie wobec migracji wojennej z Ukrainy” to tytuł raportu, który opisuje wyniki badań przeprowadzonych przez badaczy z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (ISNS) Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (UW). W prace badawcze zaangażowani byli również studenci.

Raport przedstawia głównie pomoc oddolną i prywatną, w mniejszym stopniu instytucjonalną. Badania ukazały jednak zjawisko przenikania się form pomocy prywatnej i publicznej, głównie na poziomie lokalnym. 

Tematyka poruszona w raporcie dotyczy pomocy organizowanej w pierwszych dniach i tygodniach wojny na Dworcu Centralnym w Warszawie, dylematów decyzyjnych związanych z ucieczką lub pozostaniem w kraju ogarniętym wojną, obecności osób z Ukrainy w społecznościach lokalnych, a także ochrony praw człowieka w sytuacji uchodźstwa. Ponadto w raporcie opisano doświadczenia Ukrainek związane z czasowym pobytem w Polsce oraz sytuację dzieci uchodźców w polskim systemie edukacji.

jp


Humanistyka