Raport Szkoły Głównej Handlowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

31.08.2022
Youtube SGH

Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie jest głównym partnerem merytorycznym XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, które odbędzie się w dniach 6-8 września 2022 r. Podczas wydarzenia SGH zaprezentuje obszerny raport. 

W raporcie przedstawione zostaną kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. 

Tekst opracowania podzielony jest na 11 rozdziałów, w których omówiono takie kwestie jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, dostępność mieszkań czy transformacja energetyczna w motoryzacji. 

Raport jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiając zarówno perspektywę makro, jak i spojrzenie na problemy konkretnych sektorów takich, jak handel, motoryzacja, energetyka, ochrona zdrowia i branża farmaceutyczna.

jp


Nowoczesna gospodarka