Reforma Gowina daje szanse humanistyce

25.06.2018

Reforma Gowina daje szansę na rozwój dyscyplin nauki, które dziś giną w wielkich wydziałach – pisze filozof dr hab. Mieszko Tałasiewicz na łamach dziennika „Rzeczpospolita” i podkreśla, że nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym otwiera przed polską humanistyką dobre perspektywy.

Tałasiewicz w swoim artykule odpiera zarzut, że ustawa „faworyzuje uczelnie duże i w metropoliach kosztem małych i na prowincji.” Filozof określa to jako półprawdę, bowiem –  jego zdaniem – ustawa faworyzuje uczelnie dobre.

Nie zawsze to, co duże, jest dobre, a to, co mniejsze – gorsze. Są świetne uczelnie w mniejszych miastach i słabsze – w większych. Ustawa pozwoli uczelniom zobaczyć, jakie mają silne strony, jakie słabsze, a co jest całkiem do niczego. I następnie dzięki funduszowi rozwoju uczelni regionalnych, który ma być razem z ustawą wprowadzony, to co najlepsze rozwijać, to co gorsze poprawiać, a to co najsłabsze po prostu odciąć – pisze dr Tałasiewicz.

Więcej:
http://www.rp.pl/Publicystyka/180629922-Reforma-Gowina-Humanistyka-20.html

jp


Humanistyka Szkolnictwo wyższe