Reprezentantki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wygrały konkurs „EkoMasters”

22.11.2021

Ewa Szczucka, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz Natalia Groszyk, studentka SGGW, zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie „EkoMasters”.

Przedstawicielki SGGW zaproponowały proekologiczną aplikację dla studentów pod nazwą “EkoAkcja Motywacja”. Celem wprowadzenia aplikacji jest zachęcenie studentów do działań na rzecz środowiska i edukacji ekologicznej poprzez system przyznawania nagród za zdobywane EkoPunkty.

Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie postulatu, pomysłu lub projektu dotyczącego zmiany sposobu funkcjonowania uczelni, wybranej jednostki organizacyjnej uczelni lub osób tworzących społeczność akademicką, której efektem może być zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ogłoszenie werdyktu i rozdanie nagród odbyło się podczas Gali Akademickiej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach Kongresu Kół Naukowych IKONA 2021. Na temat zwycięskich projektów ma powstać publikacja książkowa.

jp


Innowacje Wydarzenia