Resort nauki powołał zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem

03.03.2020

Sporządzanie wytycznych dla uczelni i podmiotów nauki dotyczących zajęć dydaktycznych, organizacji wydarzeń masowych w obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek – tym m.in. zajmie się specjalny zespół do spraw postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespół rozpoczął działalność 2 marca. 

Zespół powołany we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich; będzie koordynował działania w sytuacji zagrożenia koronawirusem, wprowadzał wspólne praktyki na polskich uczelniach i monitorował sytuację – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jeżeli chodzi o obszar szkolnictwa wyższego, uczelni, instytutów naukowych – jesteśmy znakomicie przygotowani na ewentualność wystąpienia koronawirusa w Polsce; nie ma żadnych powodów do niepokoju, wszystkie działania są zaplanowane. Jesteśmy przekonani, że w przestrzeni akademickiej zostały podjęte wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jesteśmy w stałym kontakcie z Generalnym Inspektoratem Sanitarnym, sytuacja jest  pod kontrolą – dodał wicepremier Jarosław Gowin.

jp


Szkolnictwo wyższe