Resort nauki wyłonił kolejnych beneficjentów programu „Dialog”

07.03.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało kolejną lista projektów zatwierdzonych do finansowania w programie „Dialog”.

Program „Dialog” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności” oraz „Humanistyka dla rozwoju”. Jego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Wśród beneficjentów znaleźli się między innymi: Fundacja Polskiej Agencji Prasowej, która otrzymała blisko 2 miliony złotych na prowadzenie i rozwój serwisu internetowego „Nauka w Polsce”, Fundacja Centrum Kopernika, której projekt „Humanistyka w dialogu” będzie wsparty kwotą prawie 1,5 miliona złotych oraz Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie, który na projekt „Społeczeństwo inkluzywne w świetle Katolickiej Nauki Społecznej” otrzyma ponad 1 milion złotych.

Więcej:
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_03/17f9882f2d057e7047ff1ffcf16598bf.pdf


Badania i rozwój Innowacje Wydarzenia