Robert Ptaszek dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

28.07.2021

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał dr. hab. Roberta Tomasza Ptaszka na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.

Robert Ptaszek to doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest pracownikiem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członkiem towarzystw i organizacji naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Od 2016 r. jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Należy do Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, a ostatnio został powołany do zespołu Centrum Oceny Nauki i Techniki KUL.

Kieruje realizowanym obecnie Interdyscyplinarnym Projektem Badawczym „Filozoficzna interpretacja sytuacji człowieka religijnego w obliczu pandemii COVID-19: perspektywa polska”.

Instytut Badań Edukacyjnych jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

jp


Wydarzenia