Rozstrzygnięto drugi konkurs programu PASCIFIC

24.06.2022
PAN

15 badaczy z 9 krajów rozpocznie projekty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk (PAN). To laureaci drugiego konkursu stypendialnego PASIFIC PAN. Dołączą do 35 naukowców, którzy już prowadzą badania w Polsce.

Międzynarodowe jury konkursu wybrało 15 badaczy, którzy do 1 listopada 2022 r. przyjadą do Polski realizować swoje projekty naukowe. Zainteresowanie konkursem było bardzo wysokie. Na jedno miejsce kandydowało blisko 13 osób. 

Jak informuje PAN, w drugim konkursie PASIFIC będzie finansowanych 6 projektów z panelu z nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering), 5 z nauk społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities) oraz 4 z nauk o życiu (ang. Life Sciences). Liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, ile wniosków złożono w danej dziedzinie nauki.

Wśród laureatów znalazło się 8 mężczyzn i 7 kobiet. i będą realizować stypendia w 9 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Aż 5 grantów będzie prowadzonych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a 3 w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

jp


Badania i rozwój