Rusza akcja fundraisingowa na rzecz naukowców i naukowczyń z Ukrainy

01.06.2022
AlexLMX/easyfotostock/ East News

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła witrynę pomocukrainie.fnp.org.pl, która umożliwia wpłacanie darowizn służących rozszerzeniu skali wsparcia w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej realizowanego przez FNP. 

Zebrane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy w badania naukowe o istotnym znaczeniu dla Ukrainy, Polski i całego regionu.

W ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacja planuje w tym roku sfinansowanie do 6 projektów realizowanych wspólnie przez badaczy z Polski i Ukrainy. Zależy nam również na tym, aby poszerzyć udział naukowców i naukowczyń z Ukrainy w naszym programie. Dlatego uruchomiliśmy zbiórkę środków, które pozwolą na zwiększenie liczby badaczy i badaczek z Ukrainy zaangażowanych w realizację finansowanych przez nas projektów – powiedział  prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

jp


Wydarzenia