Rusza nabór wniosków do Preludium Bis NAWA 3

11.01.2023
NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich – Preludium Bis NAWA 3. Program Preludium Bis 3 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN), wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku Porozumienia o współpracy tych dwóch instytucji. 

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN Program Preludium Bis 3.

Preludium Bis NAWA 3 jest programem oczekiwanym przez środowisko doktoranckie, stanowiącym istotny komponent wspierający międzynarodową aktywność doktorantów. Program stanowi istotne uzupełnienie konkursu NCN, umożliwiając prowadzenie zagranicznych działań badawczych w znacznym wymiarze – podkreśla mgr inż. Michał Klimczyk, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Więcej:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-3/ogloszenie

jp


Szkolnictwo wyższe