Rusza piąta edycja konkursu TANGO

29.12.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Narodowym Centrum Nauki (NCN) zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. 

TANGO to idea budowania mostów między badaniami podstawowymi a ich praktycznym wykorzystaniem. NCN wspólnie z NCBR wychodzą naprzeciw innowatorom, których badania podstawowe – a więc eksperymentalne lub teoretyczne prace prowadzone przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów – mają zarazem znaczący potencjał wdrożeniowy.

Adresatami konkursu TANGO są jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez NCN. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych.

jp


Badania i rozwój