Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

05.06.2018

Od 1 czerwca 2018 roku rozpoczęła się rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ofercie edukacyjnej na rok 2018/2019 pojawiło się 7 nowych kierunków:  4 na pierwszym stopniu i 3 na studiach drugiego stopnia.

Studenci będą mogli studiować na takich kierunkach jak: biologia i zdrowie człowieka, gospodarka i ekonomia w dziejach czy ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, który jest kierunkiem współprowadzonym przez nasz Uniwersytet i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – powiedziała w rozmowie  z „Życiem Uniwersyteckim” prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor do spraw studenckich poznańskiej uczelni.

Wśród nowych specjalności są między innymi: geografika – studia na Wydziale Nauk Geograficznym i Geologicznych, rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – to specjalność na kierunku pedagogika specjalna, czy nauczanie fizyki i chemii na kierunkach fizyka i chemia. Na Wydziale Fizyki Uniwersytet zaoferuje nową specjalność w języku angielskim, Physics of Advanced Materials for Energy Processing.

jp


Szkolnictwo wyższe