Rzeszowscy badacze stworzyli nową metodę monitorowania potoków pasażerskich w transporcie publicznym

03.08.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News

Zespół pracowników z Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (PRz) pod kierunkiem dr. inż. Mateusza Szaraty został wyróżniony srebrnym medalem na międzynarodowych targach INTARG 2022 za realizacje projektu badawczego umożliwiającego monitorowanie potoków pasażerskich w transporcie publicznym. 

W otaczającej nas przestrzeni występuje ogromna ilość fal radiowych, które przekazują różne informacje. Było to podstawą idei całego projektu, którego celem było wykonanie selekcji sygnałów znajdujących się w otoczeniu, przeprowadzenie oceny i przydatności zebranych danych do analiz transportowych, a następnie wykorzystanie ich do poznania zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu zbiorowego – informuje PRz.

Opracowana przez naukowców z PRz metodyka gromadzenia i przetwarzania danych umożliwia zastąpienie kosztownych badań ankietowych i dostarczenie precyzyjnych informacji o źródłach i celach podróży dla dużej grupy pasażerów.

jp 


Nauki techniczne