Seminarium Polskiej Unii Metrologicznej „Nauka w biznesie – komercjalizacja wyników badań naukowych”

15.03.2023
Polska Unia Metrologiczna

W dniu 29 marca 2023 r. w Kielcach, podczas kolejnej edycji targów Przemysłowa Wiosna, odbędzie się seminarium metrologiczne organizowane przez Polską Unię Metrologiczną (PUM) pt. „Nauka w biznesie – komercjalizacja wyników badań naukowych”. 

Będzie to już druga edycja organizowanego przez PUM seminarium w Kielcach. Pierwsza edycja, zatytułowana „Metrologiczne wyzwania przemysłu w globalnej gospodarce”, miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm produkcyjnych.

Obecna edycja poświęcona będzie współpracy między nauką i biznesem. Do udziału w seminarium organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawicieli biznesu zainteresowanych przedstawioną problematyką. 

Celem seminarium metrologicznego jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy oraz budowanie relacji między nauką i biznesem w obszarze metrologii.

jp


Nowoczesna gospodarka