Śląscy naukowcy opracowali pochodne antracenu dla diod elektroluminescencyjnych

31.12.2020

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego opracowali pochodne antracenu, które, dzięki swoim właściwościom, mogą być wykorzystywane do budowy warstw aktywnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLEDs).

Śląscy badacze odkryli sposób otrzymywania takich pochodnych w postaci 9-alkoksy-10-bromoantracenów. Dzięki temu będzie można łatwiej wprowadzić odpowiedni, bogaty w elektrony, element antracenowy do struktur o większej złożoności.

Docelowo uzyskana zostanie również odpowiednia rozpuszczalność tak otrzymanych układów w cieczach organicznych, co ma kluczowe znaczenie w syntezie materiałów stosowanych w elektronice organicznej, w tym materiałów luminescencyjnych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Projektowanie nanomateriałów i badanie ich właściwości przyczynia się m.in. do ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w elektronice organicznej – czytamy w serwisie uczelni.

 

jsz


Innowacje Nauki techniczne