Słownik Patrystyczny będzie przetłumaczony na język polski

30.07.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało grant na tłumaczenie Słownika Patrystycznego i Starożytności Chrześcijańskich. Kierownikiem projektu jest ks. prof. Leszek Misiarczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

Około 40 polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny patrologii, historii oraz filologii klasycznej rozpocznie pracę nad 3-tomowym zbiorem, liczącym niemal 9000 stron. Projekt został dofinansowany w kwocie 1 000 000 zł. Będzie realizowany w Katedrze Historii Starożytnej Instytutu Historii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW.

Słownik jest podstawowym narzędziem pracy naukowej dla patrologów, teologów, historyków i filologów klasycznych – mówi ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk. Jednak słownik był dotychczas dostępny tylko dla znających język włoski. Od dawna środowisko polskich patrologów widziało potrzebę przetłumaczenia tego dzieła na język polski, by udostępnić go polskim badaczom i studentom.

jp


Humanistyka