Słowo Roku 2021

23.12.2021

Do 31 grudnia można oddać głos w plebiscycie na Słowo Roku 2021. Na stronie sloworoku.uw.edu.pl każdy może wybrać jeden z kilkudziesięciu podanych wyrazów (m.in. granica, szczepienie, migrant, mutacja, cnota niewieścia) lub przesłać własną propozycję. 

Głosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia.

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie kluczowych wyrazów z polskich dzienników. Lista jest co miesiąc aktualizowana.

Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez kapitułę, jak i internautów został koronawirus.

jp


Humanistyka Wydarzenia