Specjalne stypendia dla najlepszych maturzystów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską

04.07.2019

Politechnika Krakowska (PK) zaoferuje od nowego roku akademickiego kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach. 

Kandydaci będą mogli wybrać m.in.: inżynierię czystego powietrza, informatykę w inżynierii komputerowej, budownictwo, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe, transport czy inżynierię wzornictwa przemysłowego. Na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4.700 miejsc.

Od nowego roku akademickiego studenci I roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską uzyskali najwyższe wyniki, dostaną od rektora uczelni specjalne stypendium. PK rozpoczyna program Student Lider pierwszego roku, w którym przyzna nagrody finansowe dla najlepszych maturzystów w rekrutacji na każdy kierunek. 

jp


Szkolnictwo wyższe