Spotkanie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ambasadorem Izraela w Polsce

18.05.2022
Fot. KUL

W ambasadzie Izraela w Warszawie odbyło się spotkanie rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) ks. prof. Mirosława Kalinowskiego z ambasadorem Izraela w Polsce Yacovem Livne, którego przedmiotem były „wspólne projekty edukacyjne i kulturalne”. 

Rektor KUL zaprosił ambasadora Yacova Livne do odwiedzenia lubelskiego uniwersytetu i wygłoszenia wykładu – czytamy w informacji lubelskiej uczelni.

Rozmawialiśmy również̇ o Centrum judaistyki i relacji katolicko-żydowskich, nad którego powstaniem pracujemy od kilku miesięcy. Planujemy, by w nowym roku akademickim zaczęło ono funkcjonować́ na KUL – powiedział ks. prof. Kalinowski.

Ambasador Yacov Livne podkreślił wagę̨ dialogu żydowsko-chrześcijańskiego oraz izraelsko-polskiego. 

Z radością̨ będę̨ wspierał działania zmierzające do dalszej edukacji i lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa i historii – dodał ambasador Livne.

jp


Wydarzenia