Spotkanie sygnatariuszy Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej

13.07.2021

Na Politechnice Rzeszowskiej odbyło się spotkanie robocze sygnatariuszy Listu Intencyjnego na rzecz utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Powstanie doliny wodorowej pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa oraz Podkarpacia w zakresie nowoczesnych technologii oraz zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe.

W trakcie spotkania omówiono harmonogram, cele i kierunki dalszych działań w obszarze tego przedsięwzięcia. Są to następujące obszary: niskoemisyjne lotnictwo – wodór jako paliwo statków powietrznych; łańcuch produkcji, dostaw, magazynowania i tankowania wodoru do statków powietrznych; autobus wodorowy – niskoemisyjny transport miejski; produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE – fotowoltaika, energia wiatru, energia geotermalna; laboratorium energetycznych technologii wodorowych; kształcenie kadr w zakresie energetyki wodorowej.

Każdy sygnatariusz Listu Intencyjnego ma wskazać jednego przedstawiciela do powołanego Zespołu Roboczego ds. Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Konieczny będzie również wybór formy organizacyjno-prawnej, jaką ma przyjąć Podkarpacka Dolina Wodorowa oraz wyłonienie koordynatora prac organizacyjnych. Chęć pełnienia tej funkcji wyraziła Politechnika Rzeszowska.

jp


Innowacje Nowoczesna gospodarka