Sprzęt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w laboratoriach diagnostyki COVID-19

23.04.2020

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (SUM) wsparł uruchomione w kwietniu, Laboratorium Medyczne GynCentrum – Oddział Sosnowiec, użyczając z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu aparaturę (RealTime PCR Light Cycler 480 II), umożliwiającą wykonywanie diagnostyki molekularnej pod kątem COVID-19. 

To jedno z pięciu laboratoriów w województwie, które realizują tego typu badania i trzecie, które wsparł Śląski Uniwersytet Medyczny. Na początku marca SUM udostępnił aparat LightCycler 96 do RealTtime PCR Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Uczelnia przekazała Stacji także posiadane pałeczki do pobierania wymazów, niezbędne do wykonania testów.

Uczelnia wsparła także Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu, użyczając sprzęt medyczny z Katedr Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu do uruchomienia laboratorium testów genetycznych – czytamy w serwisie SUM.

 

jsz


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe