Status Uniwersytetu Europejskiego dla konsorcjum z udziałem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

03.08.2022
SGGW

Komisja Europejska przyznała konsorcjum UNIgreen, do którego należy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, status Uniwersytetu Europejskiego. 

UNIgreen (The Green European University) to konsorcjum 8 partnerskich instytucji, specjalizujących się w naukach rolniczych, przyrodniczych i biotechnologii. W jego skład poza SGGW wchodzą: University of Almería – Hiszpania (instytucja koordynująca); Agricultural University of Plovdiv – Bułgaria; Agricultural University of Iceland – Islandia; Haute Ecole de la Province de Liège – Belgia; Instituto Politécnico de Coimbra – Portugalia; Paris Sup’Biotech – Francja; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Włochy.

UNIGreen dąży do wzmocnienia powiązań między edukacją, badaniami, innowacjami, dobrymi praktykami oraz transferem wiedzy tak, aby powstały sojusz stał się wzorcowym uniwersytetem europejskim w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w obszarach Agro, Bio i Life Science.

jp


Szkolnictwo wyższe