Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężają w IV Konkursie dla Młodych Inżynierów

11.06.2021

Studenci i absolwenci kierunku Budownictwo z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie zdobyli wszystkie główne nagrody w IV Konkursie dla Młodych Inżynierów w kategorii „Wyzwanie Młodego Inżyniera”. 

I nagrodę zdobył Bartosz Stopka, absolwent kierunku Budownictwo, za pracę konkursową „Budynek jako zegar słoneczny”, której tematem była koncepcja budynku wysokościowego o dodatkowej funkcji zegara słonecznego. Projektowana wysokość budynku wynosi 200 m n.p.t., nachylenie jednej ze ścian obiektu -50°, jako lokalizację przyjęto Błonia w Krakowie.

II nagroda przypadła Wioletcie Wanat i Annie Zygmunt, studentkom II stopnia (I rok) Budownictwa – za projekt naukowy, którego tematem była analiza kładki dla pieszych, której pomost jest podwieszony cięgnami do stalowego pylonu.

III nagrodę otrzymały Dominika Oświęcimska i Zuzanna Padula – odpowiednio absolwentka i studentka II stopnia (I rok) Budownictwa także za projekt naukowy, którego celem było opracowanie koncepcji konstrukcji dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym, z jednoczesną możliwością ruchu wertykalnego.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia