Studenci Akademii Wojsk Lądowych na poligonie w Wędrzynie

28.03.2018

Studenci -podchorążowie III i V roku Akademii  Wojsk Lądowych we Wrocławiu doskonalili swoje umiejętności  w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Ćwiczenia na poligonie to szansa na sprawdzenie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Podchorążowie o specjalności zmechanizowanej, rozpoznawczej i aeromobilnej ćwiczyli techniki i sposoby działania w terenie zurbanizowanym z wykorzystaniem Laserowego Symulatora Strzelań. Przyszli czołgiści doskonalili umiejętności w dowodzeniu plutonem czołgów w działaniach taktycznych. Z kolei artylerzyści – w ramach zajęć  ze strzelania i kierowania ogniem -wykonywali zadania ogniowe z armatohaubicy DANA.

Zwieńczeniem szkolenia poligonowego były zajęcia zintegrowane realizowane na terenie Centralnego Ośrodka Zurbanizowanego, podczas których pododdziały ogólnowojskowe współdziałały z pododdziałami rodzajów wojsk.


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia