Studenci Uniwersytetu Opolskiego na podium Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego

19.04.2021

Studenci Uniwersytetu Opolskiego – Bartłomiej Biernacki i Krzysztof Górecki – zajęli drugie i trzecie miejsce w IV Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Tegoroczne zmagania odbyły się pod hasłem „Ograniczenia wolności sumienia i religii”.

Organizatorami konkursu było Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedra Nauk o Państwie i Prawie Instytutu Nauk  Prawnych UO. Do rywalizacji zgłosiło się czternaścioro uczestników, reprezentujących m. in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Ze względu na reżim sanitarny pierwszy etap tej edycji polegał na przygotowaniu rozprawki nt. „Konstytucyjność ograniczeń wolności sumienia i religii w związku z pandemią COVID-19”. Finał, w formie ustnej, odbył się z wykorzystaniem platformy Teams – informuje opolska uczelnia.

 

jsz


Humanistyka Wydarzenia