Studentki budownictwa Politechniki Śląskiej wyróżnione w konkursie magazynu Builder

06.06.2018

Studentki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej – Karolina Balcer i Magdalena Skrocka zdobyły wyróżnienie w pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Inżynierów magazynu Builder – informuje uczelnia na stronie internetowej

Uczestnicy konkursu musieli wykonać jedno z czterech zadań zaproponowanych przez organizatorów. Dwa z nich były zadaniami projektowymi, a kolejne dwa realizacyjnymi. Studentki Politechniki Śląskiej wybrały zadanie realizacyjne. Tematem ich pracy była „Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza wykonania stropu żelbetowego”.

Konkurs dla Młodych Inżynierów jest realizowany w ramach projektu „Builder For The Young Engineers” wspierającego studentów i młodych inżynierów budownictwa w ich twórczym i zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac – cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektów, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

 

jsz


Nauki techniczne Wydarzenia