Studentki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu laureatkami Studenckiego Programu Stypendialnego

01.06.2023
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu

Sześć studentek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostało laureatkami Studenckiego Programu Stypendialnego. Program realizowany jest z inicjatywy prezydenta miasta Wrocławia, a prowadzony przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Stypendystki z wrocławskiej uczelni to: Marta Marcinek, która w ramach wymiany Erasmus+ studiuje w Hanowerze w Niemczech; Maria Karpeta biorąca udział w programie Erasmus+ na czeskim Uniwersytecie Nauk Weterynaryjnych w Brnie; Klaudia Marzec, która aktualnie przebywa na Erasmusie+ we włoskiej Bolonii; Adrianna Czupryna od lutego 2023 roku studiująca na wymianie semestralnej w Brnie oraz Maria Malinowska i Weronika Kuźnia studiujące w Budapeszcie na Węgrzech.

Oceny wniosków dokonuje komisja, powołana przez prezydenta. Brana jest pod uwagę średnia ocen za ostatni ukończony semestr studiów oraz prezentacja osoby aplikującej. Wysokość stypendium to 500 zł miesięcznie, a pobierać je można przez 9 miesięcy – informuje uczelnia.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/studentki-upwr-ze-stypendium-na-zagraniczne-studia-4075.html

 

jsz 


Szkolnictwo wyższe