Studia doktoranckie Psychologia i Informatyka na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

21.05.2018

Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym uruchamia międzyuczelniane interdyscyplinarne studia doktoranckie Psychologia i Informatyka.

Proponowane przez nas studia doktoranckie, łączące psychologię z nauką technik komputerowych, są odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację psychologii oraz nauk informatycznych i wyzwania przed którymi stają naukowcy z obu dziedzin – czytamy w informacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia podkreśla, że informatyka jako nauka coraz częściej zajmuje się problemami badawczymi z zakresu psychologii. Jako przykład podaje automatyczne wykrywanie emocji, czy komputerowe generowanie twarzy wyrażających właściwe emocje. Z kolei psychologia musi mierzyć się na przykład z problemem budowania relacji wirtualnych i wpływem nowych technologii na interakcje społeczne.

Więcej:
http://www.pja.edu.pl/informatyka/doktoranckie/studia-doktoranckie-informatyka-psychologia

jp


Humanistyka Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe