Studia magisterskie z pielęgniarstwa na Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

12.02.2021

Karpacka Państwowa Uczelnia (KPU) w Krośnie jeszcze jesienią ubiegłego roku zapowiedziała uruchomienie czterech nowych kierunków kształcenia (automatyka i robotyka, marketing internetowy, lingwistyka stosowana oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna). Teraz do tego grona dołączyły studia magisterskie z pielęgniarstwa.

Do wyboru na kierunku pielęgniarstwo są bezpłatne studia dzienne oraz płatne zaoczne. W pierwszym trybie dostępnych jest 50 miejsc, w drugim – 40.

Dyplom studiów licencjackich z pielęgniarstwa to główny warunek rekrutacji, która potrwa do 21 lutego. Nauka będzie trwała cztery semestry. Pierwsi studenci rozpoczną zajęcia 22 lutego. 

Po ukończeniu studiów magisterskich na KPU absolwenci będą mogli znaleźć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

jp


Medycyna i biotechnologia Szkolnictwo wyższe