Stypendia czekają na doktorantów

01.02.2018

Kolejna edycja konkursu dla naukowców mających otwarty przewód doktorski lub prowadzących badania z dziedzin łączących technikę i nauki medyczne

Do udziału w kolejnej edycji konkursu, organizowanego przez Czesław M.Rodkiewicz Scholarship Fundation, mogą zgłaszać się osoby posiadające obywatelstwo polskie, na stałe mieszkające w Polsce, z tytułem inżyniera polskiej uczelni. Warunkiem koniecznym jest otwarty przewód doktorski. Podczas kwalifikacji będzie brany pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Ostatecznie dwóch doktorantów otrzyma jednorazowo stypendium w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich.

Aplikację oraz wymagane dokumenty należy wysłać na adres: Janusz Wójcik, President 622 Wahstao Rd Edmonton, Alberta, T5T 2Y4 Canada, do 30 kwietnia 2018 roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Fundacji
http://cmrsf.ca/Fundacja.htm


Badania i rozwój Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe