Sukces politechniki Opolskiej w prestiżowym międzynarodowym konkursie

24.09.2021

Politechnika Opolska uczestniczy w projekcie “Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI)”. To jeden z czterech projektów badawczych finansowanych w ramach prestiżowego, międzynarodowego konkursu CHIST-ERA – informuje uczelnia.

Konkurs CHIST-ERA dotyczył projektów badawczych – prowadzonych również w międzynarodowych zespołach – mających na celu wdrożenie nowatorskich rozwiązań w zakresie interfejsu mózg-komputer. Wartość projektu to ponad 1,7 mln euro. Politechnika będzie realizować go wspólnie z Uniwersytetem w Luksemburgu, Uniwersytetem Helsińskim w Finlandii oraz Uniwersytetem Jaume I z Hiszpanii.

W ramach projektu uczelnia będzie mogła zakupić nowoczesny sprzęt m.in. do spektroskopii w podczerwieni oraz aparaty do analizy EEG za pomocą których  badacze będą się zajmować koncentracją uwagi wobec natłoku informacji w mediach cyfrowych – jak ludzie je postrzegają i jak interpretują.

Więcej: https://wu.po.opole.pl/sukces-politechniki-w-prestizowym-miedzynarodowym-konkursie/

 

jsz


Nauki techniczne