Sukces polskich naukowców w konkursie sieci M-ERA.NET 2

03.03.2021

Pięć zespołów badawczych z Polski znalazło się wśród laureatów konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2 finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. W konkursie M-ERA.NET 2 Call 2020 złożonych zostało 236 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 32,3 mln euro otrzymały 42 projekty.

Jak informuje narodowe Centrum Nauki projekty z udziałem polskich naukowców to:

MOGLiS: Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. inż. Marek Łukasz Marcinek (koordynator całego projektu międzynarodowego), Politechnika Warszawska. Projekt z udziałem partnerów z Norwegii.

TAGGED: Badania, opracowanie oraz charakteryzacja przestrajalnego, grafenowego, emitującego światło, hybrydowego przyrządu MOEMS. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Anna Kozłowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Projekt z udziałem partnerów z Czech i Niemiec.

LaSensA: Uporządkowane nanostruktury dwuwymiarowe w technikach laserowych i sensoryce. Kierownik polskiego zespołu:  prof. dr hab. Stefan Jurga, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt z udziałem partnerów z Japonii, Litwy i Niemiec.

NanoBainControl: Przyspieszona przemiana nanobainityczna w stalach niskostopowych kształtowanych w procesach kucia wieloetapowego. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Magdalena Barbara Jabłońska, Politechnika Śląska. Projekt z udziałem partnerów z Niemiec i Polski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).

DePriSS: Opracowanie systemów „druk 3D – natrysk termiczny” do zastosowań przy obciążeniu dynamicznym i udarowym. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. inż. Adam Jan Niesłony, Politechnika Opolska. Projekt z udziałem partnerów z Czech i Niemiec.

jp


Badania i rozwój Innowacje