Sukces pracowników Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego

16.10.2018

Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Molekularnej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego  otrzymali nagrodę im. prof. Kazimierza Bassalika za najlepsze polskie prace mikrobiologiczne. Konkurs organizowany jest przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki Polskiej Akademii Nauk – czytamy w Przeglądzie Uniwersyteckim on-line.

Nagrodę główną uzyskał zespół w składzie: dr Joanna Hołówka, dr Damian Trojanowski, dr Katarzyna Ginda, dr Bartosz Wojtaś, Bartłomiej Gielniewski, prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz oraz prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska za pracę „HupB is a bacterial nucleoid-associated protein with an indispensable eukaryotic-like tail”.

Jedno z dwóch równorzędnych wyróżnień uzyskał zespół: dr Agnieszka Strzałka, dr Marcin Szafran, prof. Terence Strick oraz prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz, za pracę: „C-terminal lysine repeats in Streptomyces topoisomerase I stabilize the enzyme-DNA complex and confer high enzyme processivity”.

 

jsz


Badania i rozwój Wydarzenia