Światło jako fotoprzełącznik

23.01.2023
Grzegorz Krzyżewski IChF PAN

Grupa badaczy z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (PAN), kierowana przez prof. Volodymyra Sashuka, opracowała nowy rodzaj regulacji procesu katalizy supramolekularnej. Badacze zaprezentowali mechanicznie związany układ cząsteczek, który zmienia swoją geometrię pod wpływem światła. Światło działa jako fotoprzełącznik, który selektywnie reguluje prędkość określonej reakcji chemicznej – informuje PAN.

Naukowcom udało się zaprojektować, zsyntezować i wykazać, że jedna z cząsteczek tej niebywałej supramolekuły może zmieniać położenie wzdłuż podłużnej osi drugiej cząsteczki. W ten sposób może przybliżać się lub oddalać od centrum reakcji, która zachodzi na tej samej osi.

Jak podkreśla PAN, ustalenia grupy to krok naprzód w opracowywaniu nowych rodzajów zdalnej kontroli układów katalitycznych.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Chemical Science”. Obecnie zespół prof. Sashuka pracuje nad adaptacją proponowanego układu do wielu procesów, w tym złożonych reakcji chemicznych wymagających selektywności.

Więcej:
https://ichf.edu.pl/wydarzenia/molekularny-fotoprzelacznik

jp


Innowacje