System aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej 

05.08.2020

Opolska firma Alcor opracowała technologię aktywnej ochrony gleb i roślin przed szkodliwym działaniem soli drogowej. System ODSALAX potrafi wycofać nawet ponad 2 kg soli spod 1 drzewa w sezonie zimowym. Technologia jest objęta ochroną patentową – czytamy w serwisie Alcor.

System ODSALAX skupia się na bezpiecznej i wydajnej ochronie zieleni przyulicznej i przydrogowej przed toksycznym działaniem soli drogowej stosowanej do zimowego odladzania dróg, chodników i placów. Maty odsalające zostały opracowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na kompletny produkt składają się maty ochronne wypełnione absorberem, które razem tworzą nowoczesny i ekologiczny system do aktywnej ochrony zieleni miejskiej. Absorber jest w 100 proc. naturalny oraz całkowicie biodegradowalny, dzięki czemu nie powstaje szkodliwy odpad. Odsolony absorber po okresie zimowym może służyć jako ściółka mulczująca.

 

jsz


Innowacje