System inteligentnych znaków drogowych z Politechniki Gdańskiej otrzymał godło „Teraz Polska”

15.06.2022
Politechnika Gdańska

INZNAK – technologia inteligentnych znaków drogowych do adaptacyjnego sterowania ruchem, opracowana  w Katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, została nagrodzona godłem „Teraz Polska” w kategorii „Innowacje”. 

Głównym zadaniem wynalazku jest zapobieganie stłoczeniom w ruchu drogowym i wynikającym z tego kolizjom pojazdów na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Znaki z systemu INZNAK komunikują prędkość obliczoną na podstawie badanego przez nie ruchu pojazdów oraz na podstawie informacji otrzymanych z ciągu podobnych znaków o zmiennej treści, rozmieszczonych wzdłuż odcinka autostrady – informuje uczelnia.

Zalecana prędkość jazdy jest wyświetlana na znaku, wyposażonym w innowacyjny, modułowy wyświetlacz elektroniczny, jak również jest przekazywana bezprzewodowo do pojazdów wyposażonych w interfejs V2X (interfejs do systemu komunikacji elektronicznej: pojazd-infrastruktura). Projekt był współfinansowany przez środki europejskie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/system-inteligentnych-znakow-drogowych-z-pg-otrzymal-godlo-teraz-polska

 

jsz


Innowacje