System Odznaka+ na Politechnice Opolskiej

12.12.2022
Politechnika Opolska

Politechnika Opolska jako druga uczelnia w Polsce wprowadza system Odznaka+ Open Badges. To innowacyjny, międzynarodowy standard cyfrowego poświadczania zweryfikowanych osiągnieć, umiejętności oraz kompetencji – informuje uczelnia.

System Odznaka+ to aplikacja internetowa umożliwiająca gromadzenie i udostępnianie cyfrowych poświadczeń efektów uczenia się, uzyskania różnych osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami przyznania. System związany jest z wprowadzeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. To odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce.

System opiera się na cyfrowych odznakach z zakodowanymi i zabezpieczonymi informacjami, niezbędnymi do identyfikacji tego, za co otrzymano daną odznakę, kto ją otrzymał i przez kogo została wydana. Wgląd do systemu mają osoby z zewnątrz, jak np. rekruterzy, którzy np. chcą sprawdzić kompetencje kandydata.

Więcej: https://wu.po.opole.pl/system-odznaka-na-politechnice-opolskiej/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe