Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na Politechnice Gdańskiej – jedyna taka jednostka w kraju

18.05.2020

Do 15 czerwca trwa nabór wniosków do ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Na Politechnice Gdańskiej doktoraty wdrożeniowe realizowane będą w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej – jedynej jednostce w Polsce oferującej możliwość rozwoju kadr badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez firmy.

W Szkole doktoranci przygotowywani są do samodzielnej pracy badawczo-rozwojowej, przeprowadzane są badania zlecone i wykonywane są ekspertyzy. W ofercie znalazło się wspomaganie firm w doborze kadry do planowanego projektu i profesjonalna recenzja wniosku o dofinansowanie – czytamy w serwisie Politechniki.

Do Szkoły przyjęta może zostać osoba, która ma tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub dyplom uczelni zagranicznej, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu w dwóch etapach: ministerialnym – do 15 czerwca, z ogłoszeniem wyników w sierpniu – oraz uczelnianym.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/szkola-doktorska-wdrozeniowa-na-pg-%E2%80%93-jedyna-taka-jednostka-w-kraju

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe