Telekonferencja „Politechniki pomagają”

21.05.2020

Z inicjatywy Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych odbyła telekonferencja „Politechniki pomagają”, w której poza przedstawicielami władz uczelni, udział wzięli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek oraz wiceministrowie Anna Budzanowska i Wojciech Maksymowicz.

Polskie politechniki od wielu tygodni pomagają w walce z koronawirusem – przygotowują przyłbice ochronne w oparciu o druk 3D, organizują zbiórki publiczne, udostępniają szpitalom sprzęt laboratoryjny, kamery termowizyjne, włączyły się także w prace nad prototypem respiratora.

Energia uruchomiona w tym trudnym czasie – od  badań naukowych, osiągnięć dotyczących testów na koronawirusa, tworzenia przyłbic, szycia maseczek, aż po gesty ludzkiej solidarności – dostarczanie leków, żywności osobom potrzebującym, zaangażowanie w domach pomocy społecznej, gdzie sytuacja przerastała możliwości osób tam pracujących, gdzie czasem upadał już duch – to niezwykle cenne historie – podkreślił podczas telekonferencji minister Murdzek.

jp


Wydarzenia