Teologia i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z kategorią A+

04.08.2022
Tomasz Rytych/REPORTER

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) otrzymał wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Spośród 14 ocenionych dyscyplin aż 6 otrzymało kategorię A+ lub A. Uczelnia uzyskała też kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Na podstawie oceny, dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, a zatwierdzonej przez ministra edukacji i nauki, poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim, nadawania stopni naukowych, a także wysokość środków finansowych, otrzymywanych z budżetu państwa.

Najwyżej ocenione na KUL zostały i kategorię A+ otrzymały: teologia i prawo kanoniczne. Kategorię A otrzymały natomiast: filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo i pedagogika.

Kategorię A+ otrzymują tylko nieliczne jednostki spośród tych, które spełniają wymagania kategorii A, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi.

jp


Szkolnictwo wyższe