TOP 100 Innowatorzy Gospodarki – nowy program ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego

08.06.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami oraz wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi.

Jak informuje resort nauki, program umożliwi pracownikom przedsiębiorstw, biorących w nim udział, odbycie stażu w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego, podkreśla, że zintensyfikowanie współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami to jeden z najważniejszych postulatów ministerstwa. Nie ma bowiem możliwości rozwoju polskiej gospodarki bez wykorzystania dorobku naukowców.

Na realizację programu resort nauki przeznaczy ponad 15 milionów złotych.

Więcej:
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/uruchomienie-programu-top100-innowatorzy-gospodarki.html

jp


Badania i rozwój Innowacje Nowoczesna gospodarka