Tydzień Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

15.10.2021

Już po raz drugi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie odbędzie się Tydzień Jakości Kształcenia, którego celem jest  upowszechnianie inicjatyw podnoszących jakość dydaktyki na UKSW.

Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu – informuje UKSW.

Chcemy, aby była to przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń w celu ponoszenia jakości kształcenia. Inicjatywa ta wspiera działania dydaktyczne i naukowe u progu nowego roku akademickiego – mówi Agnieszka Wasilewska, kierownik Działu Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia, koordynującego projekt.

Wydarzenie odbędzie się między 18 a 22 października w formie spotkań stacjonarnych i on-line, warsztatów, wykładów i paneli dyskusyjnych. Jest skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji, studentów i doktorantów.

Więcej:
https://jakosc.uksw.edu.pl/ii-tydzien-jakosci-ksztalcenia/

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia