Tytuły „The Best Speaker” dla studentów krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej

09.07.2020

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobyli tytuły „The Best Speaker” na XVI międzynarodowej konferencji młodych naukowców „Topical Issues of Rational Use of Natural Resources”. 

Wydarzenie odbyło się pod auspicjami UNESCO i stanowi jedną z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi.

Reprezentujący AGH studenci – członkowie kół naukowych oraz laureaci 60 Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego – zostali „najlepszymi mówcami” w trzech sesjach:  Economics of sustainbility and global investment trends, Modern trends in architecture and Urban planning oraz w sesji doktorantów Topical issues and contradictions of modern society development.

Konferencja odbyła się w dniach 17-22 czerwca 2020 r. w wersji on-line. W ramach 14 sekcji tematycznych obradowało około 1000 uczestników reprezentujących 180 uniwersytetów z 50 krajów.  Organizatorem wydarzenia był Saint-Petersburg Mining University.

 

jp


Wydarzenia