Uczeni z Krakowa budują rezonans magnetyczny nowej generacji

21.02.2018

Badania zespołu dr hab. Szymona Pustelnego z Zakładu Fotoniki, Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego torują drogę do urządzeń  magnetycznego rezonansu jądrowego bez wad obecnie używanego sprzętu. Nie będą potrzebne ciężkie i kosztowne magnesy.

Proponujemy nowe podejście – tłumaczy dr Pustelny – wykorzystanie zerowego lub bardzo słabego pola magnetycznego oraz  magnetometrów optycznych. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego sprawdzają m.in. możliwości zmiany przygotowania próbek lub obiektów przeznaczonych do badań rezonansem. Stosują inne niż obecnie, podstawy fizyczne analizy sygnałów. Dzięki temu liczą na informacje np. o strukturze molekuły, sile wiązań chemicznych, bez konieczności stosowania drogich, nadprzewodzących magnesów. W perspektywie pozwoli to np. rozpoznawać substancje chemiczne  – podkreślił dr Pustelny –   oraz wykrywać ciekłe materiały wybuchowe. (kp)

Więcej:
http://www.nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/138953535

 


Innowacje Medycyna i biotechnologia