Umowa o współpracy Szkoły Głównej Handlowej z Ministerstwem Finansów

15.02.2021

Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz Renata Oszast, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów (MF) podpisali umowę o współpracy pomiędzy obiema instytucjami. 

Celem umowy pomiędzy SGH i MF jest zacieśnienie współpracy pracowników naukowych uczelni z ekspertami ministerstwa. Jej efektem będzie wspólna oferta badawcza i edukacyjna, kierowana do studentów i absolwentów SGH.

Jak podkreśla Gazeta SGH, dla obu stron ważne jest dalsze, intensywne współdziałanie w zakresie informowania o realizowanych zmianach w prawie oraz realizacja kolejnych wspólnych projektów angażujących studentów i pracowników uczelni. 

MF i SGH pracują nad wspólną ofertą, której efektem będzie jeszcze większy udział młodych naukowców w badaniach wykorzystywanych później do tworzenia polityk publicznych.

Ministerstwo Finansów będzie wzmacniać ofertę edukacyjną SGH poprzez nowoczesny program praktyk i staży w MF oraz jeszcze bliższą współpracę z kołami naukowymi i organizacjami SGH realizującymi projekty znajdujące się w obszarze zadań MF.

jp


Szkolnictwo wyższe