Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu trzeci wśród uniwersytetów w rankingu Perspektyw

27.06.2019

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) zajmuje trzecie miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingu Perspektyw. W ogólnej klasyfikacji uczelni akademickich Uniwersytet jest piąty.

– Cieszę się także, że 6 kierunków studiów na UAM zostało uznanych za najlepiej prowadzone kierunki w całej Polsce i to też potwierdza wysoką rangę kształcenia na UAM. Są to: filologie obce i lingwistyka, biologia, filologia polska, pedagogika, pedagogika specjalna oraz turystyka i rekreacja – mówi rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki cytowany w serwisie uczelni.

Rektor dodaje, że system finansowania nauki nie sprzyja dziś naukom humanistycznym i społecznym, a kryteria rankingu faworyzują uczelnie techniczne – Oczywiście, śledzimy wyniki rankingów, znamy też swoje mocne strony i przed nami opracowanie strategii wzmocnienia pozycji UAM na mapie szkolnictwa wyższego w Polsce i oczywiście w rankingach międzynarodowych – podsumowuje prof. Lesicki.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe