Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na podium w rankingu Rzeczpospolitej

20.12.2019

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zajął 3. miejsce w kraju w 4. edycji rankingu uczelni ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, awansując o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Kapituła rankingu porównała wyniki uzyskane przez uczelnie w kategoriach jakości nauczania, umiędzynarodowienia, potencjału naukowego oraz karier absolwentów. 

Ranking bazuje na danych ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Porównywano w nim sześć uczelni mogących prowadzić pełne trójstopniowe studia ekonomiczne.

– Awans w rankingu zawdzięczamy ciężkiej pracy, którą wykonujemy na rzecz wzrostu prestiżu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Stale podwyższamy wymagania dla kandydatów i studentów, kładziemy szczególny nacisk na jakość kształcenia – mówi rektor, dr hab. Robert Tomanek, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/no_cache/uczelnia/aktualnosci/article/ue-katowice-na-podium.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe