Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach utworzy Centrum Doskonałości Naukowej 

31.08.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) otrzymał środki Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na projekt „International Centre of Research Excellence in Transition of COal REgions (ExCORE)”, którego celem jest stworzenie warunków do sieciowania międzynarodowych zespołów badawczych i prowadzenia wspólnych badań w obszarze zielonej transformacji regionów węglowych.

Główne działania to prowadzenie czterech zadań badawczych dotyczących zielonej transformacji, organizacja warsztatów i sesji mentoringowych podnoszących kompetencje badawcze kadry akademickiej, wymiana kadry i studentów w związku z prowadzonymi badaniami oraz upowszechnienie wyników poprzez przygotowanie publikacji oraz konferencji – informuje uczelnia. 

Partnerami UE są University of Bari Aldo Moro i University of Verona (Włochy), VBS-Technical University of Ostrava (Czechy) oraz Technical University of Kosice (Słowacja). Jako partner zewnętrzny, działania w projekcie wesprze również University of Essex (Wielka Brytania).

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/ue-katowice-utworzy-centrum-doskonalosci-naukowej-finansowane-przez-nawa.html

 

jsz


Badania i rozwój