Uniwersytet Gdański nawiązał współpracę z Muzeum Gdańska 

16.11.2023
fot. Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański nawiązał współpracę z Muzeum Gdańska. Podpisana umowa zakłada m.in. organizowanie wspólnych wydarzeń oraz popularyzację nauki i kultury, otwiera też drogę do sformalizowania dotychczas nieoficjalnej współpracy – informuje uczelnia.   

Zgodnie z umową obie instytucje podejmą się inicjatyw w celu popularyzowania nauki, wiedzy, sztuki i kultury, organizacji przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących wspólnych wydarzeń kulturalnych i naukowych.

Porozumienie podpisane przez rektora, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego i dyrektora Muzeum Gdańska dr. hab. Waldemara Ossowskiego, prof. UG pozwala na sformalizowanie relacji między partnerami i zaangażowanie do wspólnych działań całej uczelni. 

– Chodzi o to, żebyśmy wspólnie tworzyli różne wydarzenia kulturalne i naukowe – mówi Marta Szaszkiewicz, dyrektorka muzeum gdańskiej uczelni, które do tej pory realizowało większość projektów z Muzeum Gdańska.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/5982/popularyzacja-nauki-sztuki-i-kultury-ug-nawiazuje-wspolprace-z-muzeum-gdanska

 

jsz


Szkolnictwo wyższe